Returer och Reklamationer


Vänligen läs våra köpvillkor för att kontrollera att din order är godkänd att returneras. Du hittar köpvillkoren här.

Vid reklamationer skicka ett mail till: support@thermoprodukter.se eller använd kontakta oss formuläret som ligger här
  • Vilken artikel det gäller
  • Bild på skada
  • Beskrivning av skadan/felet

Transportskador
Om en produkt från Thermoprodukter skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till Schenker och även direkt meddela oss på support@thermoprodukter.se. En synlig skada ska reklameras samma dag. En dold skada ska reklameras inom 7 arbetsdagar. Spara alla produkter och emballage så att Schenker kan besiktiga vid behov. Eventuellt behöver du inkomma med foton på det skadade godset/emballaget så dokumentera väl. Avsändaren, i detta fall vi på Thermoprodukter, ansvarar givetvis för att försändelsen har paketerats på rätt sätt.

Om varan/varornas emballage har en synlig skada är det viktigt att du ber utlämningsstället eller chauffören att dokumentera den. All reklamation måste dock till Schenker, detta kan du meddela via telefon, e-post eller registrering på Schenkers hemsida.

Kontaktuppgifter till Schenker
Telefon: 031-703-80-00
Webb: Kontakta här

När Schenker mottagit din reklamation skickas en bekräftelse med ärendenummer. Sker reklamationen via telefon, så skickas bekräftelsen med post. Reklamerar via Schenkers hemsida så syns den direkt på skärmen. Behöver Schenker mer information från dig, till exempel kvitton, fakturaunderlag eller foton på produkt eller emballage, så kommer detta efterfrågas. Schenker återkommer till dig så snart som möjligt med svar på om reklamationen gått igenom. För gods som saknas vid inrikes transport har PostNord upp till 30 dagar på sig att hitta det.

Är hela eller delar av godset skadat så ersätts du med ett belopp som motsvarar värdeminskningen. Schenker ersätter enbart styrkta skador, det vill säga inte indirekta kostnader.


Laddar
Laddar